Veterinarska ambulanta Palvet

Veterinar Hitna slu×ba Vo×dovac

Forums

Post Reply
Forum Home > Uzgoj i nega pasa > Sterilizacija pasa

Branimir
Site Owner
Posts: 5

Sterilizacija pasa je hirurška intervencija odstranjivanja polnih žlezdi ženskih jedinki. Pre ovog operativnog zahvata poželjno je da se urade preoperativne analize krvi. Pogotovu ako se radi o starijoj jedinki. Kuca bi trebalo da se suzdrži od uzimanja hrane i vode nekoliko sati. Ne bi bilo loše ni da joj se, nekoliko dana ranije izvrši tretman protiv unutrašnjih i spoljašnjih parazita i da je redovno vakcinisana. Pre neko što povedete kucu veterinaru na sterilizaciju, povedite je u kraći obilazak mesta gde voli da vrši nuždu.

Operativni zahvat izvodi se u totalnoj anesteziji, sterilnim instrumentima. Većinu pasa čiji se vlasnici pridržavaju saveta hirurga, ne boli i sve prođe u najboljem redu. U postoperativnom toku praktikuje se aplikacija, oralna ili injekciona antibiotika koji sprečavaju naknadno stvaranje infekcije. Nakon deset i više dana skidaju se konci. U dogovoru sa vlasnikom poslednja etaža može se uraditi resorptivnim materijalom za šivenje koji je u nedeljama nakon operativnog zahvata pod uticajem enzima organizma pretvara u "sivkastu vodicu", resorbuje ili izlazi napolje.

Postoji više razloga za sterilizaciju Vaše kuce. Neki su: sprečavanje neželjenog okota. Prevencija hormon zavisnih tumora. Sprečavanje borbe pasa uslovljene seksualnim nagonom. Bežanje. U skladu sa preporukama SASAP u našoj ordinaciji radimo sterilizacije pasa svih rasa, najbolje neposredno pre prvog teranja. Tada su najmanje šanse da dođe do bilo kakvih komplikacija uslovljenih delovanjem ženskih polnih hormona. 

Nekim ljubimcima, koji su po prirodi nemirniji posle operativnog zahvata mora se staviti elizabetanska kragna koja se kupuje u većini ordinacija i apoteka kako bi se sprečilo češanje i lizanje rane. 

Posle operacije pas mora mirovati, a ukoliko je potrebno veterinar će Vas posavetovati kako se vrši higijena rane ili njen tretman radi bržeg i uspešnijeg zarastanja. O ljubimcu u postoperativnom toku možete brinuti samostalno, ili se možete dogovoriti da veterinar vodi brigu o njemu u ordinaciji. Pas može boraviti i u stacionaru.

#paznja #veterinar Branimir Lazic Palvet #sterilizacija #zivotinje kod ovog #pas dobar kvlitet usluge 

April 20, 2017 at 5:15 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.